Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztény szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, biztonság…"

Könyvtárunk


Általános információk

Intézményünk könyvtára a gimnázium második emeletén található, mely egy olvasótermi és egy raktári részből áll. Az olvasóteremben a szépirodalmi, szakirodalmi művek, illetve a helyben használható kézikönyvtár kapott helyet. A raktárhelyiségben a régi könyves állományrész, a kötelező olvasmányok, az ismeretközlő művek egy része, az idegen nyelvű irodalom, szótárak, az időszaki

kiadványok, valamint az audio, audiovizuális és elektronikus dokumentumok találhatóak. A könyvtár a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett tanórák megtartására is kiválóan alkalmas. A könyvtár szolgáltatásait az iskola dolgozói, tanulói ingyenesen vehetik igénybe. A kölcsönzés a Szirén könyvtári program segítségével történik.

Benyó Barbara, könyvtáros

 

A könyvtár nyitva naponta 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig.

Minden pedagógust és diákot szeretettel várok!


Könyvtárunk rövid története

Intézményünk könyvtára igen fontos volt – és ma is az – a békési művelődés, kultúraáramlás folyamatában. Békés község könyvtári múltjából 1840-ig nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. Ennek oka a város többszöri pusztulása is. A fennmaradt adatok közül fontos az 1552-ben Szegedi Kis István békési reformátornak 200 kötetből álló könyvtára. Az iskolai könyvtár fejlődését, állományának alakulását az 1860-as évektől követhetjük nyomon, Séllei Péter – 1878-1904 között volt a tanári könyvtár őre – iskolatörténeti munkájában 300 kötetről ír. 1949-ben megkezdődött a népkönyvtárak hálózatának kiépítése. Ebben az évben alakult meg a békési Népkönyvtár a helyi olvasókörök könyvanyagának és bútorzatának összevonásával, mely Békés megyében az elsők között nyílt meg az ország első Művelődési Házának egyik emeleti helyiségében. Mint kiderül a békési gimnázium iskolai könyvtára sokáig az egyedüli lehetőség volt a kultúrára vágyó, a tudás megszerzésére törekedő helyi lakosok számára. A református gimnázium már több évszázada működött, mire a városnak saját könyvtára

lett. Szegedi Kis István könyvgyűjtő és író is volt, így amikor Békésre jött és megalapította iskoláját, könyveit magával hozta. A 200 kötetes gyűjtemény ma jelentéktelen szám, de a XVI. században tekintélyes gyűjteménynek számított. A könyvtár ma gyűjti a műveltségi területek alapdokumentumait az életkori fokozatok figyelembevételével. Alapvető kézikönyveket, nem nyomtatott dokumentumokból mindazt, ami a tanított tantárgyakhoz kapcsolódik, ismeretközlő irodalmat, szépirodalmat, pedagógiai szakirodalmat, könyvtári szakirodalmat, kéziratok közül: pedagógiai dokumentációkat, pályázati munkákat, iskolai rendezvények dokumentumait, iskolai újság dokumentumait. Számítógépes feldolgozás folyamatban: SZIRÉN programmal. Az iskola alapvető feladatainak (oktatási) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok az intézmény főgyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz kapcsolódó dokumentumok pedig a mellékgyűjtőkörbe.

Szalkainé Pocsai Márta, könyvtáros,

Karacs Teréz Intézményegység

 Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867