Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, biztonság…"

BÖDE


Image

1929-ben alakult meg a Békési Öregdiákok Egyesülete. Először az I. Világháború hőseinek állított emléktáblát a Gimnázium előcsarnokában. Újjáalakulását követően a 2. Világháborúban elesett volt diákok nevét, és emlékükre is emléktáblát helyezett el. Mai tagjainak elsődleges célja, hogy az iskola múltjának megismerésében nyújtson segítséget a mindenkori új nemzedéknek. E cél eléréséhez mindig segítő, együttműködő támogatást kapott a fenntartó békési Református Egyházközségtől és a mindenkori iskolavezetéstől is. Ezen felül az 1947-ben érettségi vizsgát tevő hajdani diákok az alapító, névadó Szegedi Kis István emlékezetének megtartása érdekében, az 1949-ben érettségizettek Gonda Lászlónak, aki 1861 és 1869 között igazgatta az iskolát, az 1953-ban érettségizettek hajdani, emlékezetes tanáraik portréit örökítették meg egy-egy márványtáblán. Iskolánkban nagy hagyománya van a különféle sportoknak. Sportolóink Kecskeméti Gábor testnevelő emlékét, munkásságát ajánlja figyelembe az utókor számára

a márványtábla elkészíttetésével. Elkészült az új épület tervezőjének, Alpár Ignácnak is az “arcképe”, mely mellé Hajnal Ábel portréja is felkerült. Az Egyesület céljai közt szerepel, hogy további márványlapok kihelyezésével további igazgatói és tanári portrékat ismertessen meg a hozzánk látogatóval. Az Egyesület nem csak a hagyományok megőrzését, továbbvitelét tartja fontosnak, így elhatározták tagjai, hogy a megfelelő szintű tanulmányi munkával rendelkező gyermekeket segítse a továbbtanulásban, így nekik évről-évre jelentős támogatásban részesítik az arra érdemeseket.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Kovács Dániel
Általános Igazgató helyettes: Palatinus Pál
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867