Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Letette igazgatói esküjét Palatinus Pál

Szeptember 2-án ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg az új tanévet a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium.

2018.09.03.


Image

Katona Gyula református esperes lelkipásztor a tékozló fiú példázata (Lk 15,11-24) alapján tolmácsolta Isten üzenetét a hallgatóságnak. A történetben szereplő fiú függetlenedni akart, de csak mélységbe jutott. Aztán úgy döntött, hogy hazamegy. Nem volt könnyű kimondani, hogy vétkezett, de el kellett mondania, mert nem jó békétlenséggel együttélni. Az atya visszafogadta, másként cselekedett, mint ahogy várni lehetett volna. A történet azt mondja el, hogy mit szeretne Isten. Bármikor kitárt karokkal fogad. A helyes megoldás a mennyei Atyánk közelségét keresni és választani.

Az istentisztelethez kapcsolódott a tanévnyitó ünnepség, amelynek keretén belül került sor Palatinus Pál megválasztott igazgató ünnepélyes eskütételére. Katona Gyula kiemelte: a vezetőválasztásra a korábbi igazgató, Kovács Dániel lemondása miatt került sor. A presbitérium 100%-os támogatással választotta meg utódját.

Izsó Gábor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy aki a Szegedibe jár, komoly lelki útravalót kap, és a szülők jó döntést hoztak, amikor ide íratták gyermeküket.

A hagyományos Myra-díjat a Petőfi utcai alsó tagozaton tavaly 4. évfolyamos Maczik Gergő kapta. Mint ismert, a verseket is író volt munkatársunk Pocsaji Gáborné Marika emlékére minden évben egy kisdiák kapja meg ezt az elismerést, aki az alsó tagozatot kiemelkedő eredménnyel végezte el. Sor került az elsősök és a kilencedik évfolyamos diákok eskütételére is.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867