Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Emléktáblát avattak a volt igazgatónak

Október 13-án, a SZKIRG felső tagozata családi napján, a Szánthó Albert utcai felső tagozat, az egykori Karacs Teréz Általános Iskola épületében emléktáblát avattak dr. Szúdy Gézának. Az alábbiakban Palatinus Pál igazgató beszédét közöljük.

2018.10.18.


Image

Dr. Szúdy Géza életrajza

Ipolyságon (mai Szlovákia) 1921.március 21-én született. Édesapja: Szúdy János  felvidéki kisnemesei származású, a Monarchia katonája, lovascsendőre, majd a megyeháza altisztje és a református egyház gondnoka volt. Édesanyja: Kinizsi Jolán, aki a törökverő, nagyerejű Kinizsi leszármazottjának vallotta magát. Három gyermekük született: Erzsébet (1907.), Nándor (1914.) és Géza (1921.)

Géza elemi és gimnáziumi tanulmányait végig kitűnő eredménnyel végezte és a debreceni egyetem orvostan hallgatója lett. Sebész szeretett volna lenni. Sajnos másfél év után súlyos betegsége miatt tanulmányait félbehagyva, többszöri nagy műtétek után a fővárosi svábhegyi szanatóriumban hosszú ideig lábadozott.  Ekkor kezdenek megjelenni első versei húszévesen (pl. a Móricz Zsigmond féle Kelet népében) és Hegedűs Géza mellett a fővárosi írószövetségben dolgozik.

1946. december 16-án a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a filozófia doktorává avatják.

Ipolyságra haza-haza járva megismerkedik Bolgár Etelka tanítónővel  és feleségül veszi. Vecsésre költöznek, ahol mindketten pedagógusként dolgoznak miközben Géza tanítói oklevelet szerez. A házasságból egy fiúgyermek születik Gábor, akiből a hetvenes években vegyészmérnök lett.  Az 1956-os eseményekben Vecsésen a Forradalmi Bizottságban aktívan részt vett miközben házassága is megromlik.

Le-lejár Békésre repülővel, ahol testvére Nándor hét évig volt református lelkész. Itt ismerkedik meg a 2. sz. Általános Iskola napközis tanítónőjével Gébertné Rácz Mártával. 1958-ban leköltözik hozzá Békésre és iskolánkban osztályt vállalva matematikát-fizikát tanít.

A hatvanas évek elején a Rákóczi úti tanári szobába televíziót kaptak. Természetesen esténként – főleg a fiatalok – ott maradtak és nagyon jó beszélgetéseket folytattak irodalomról, művészetről és aktuális kérdésekről. Néha a beszélgetést folytatva hazakísérte Varga Zsófia magyar-történelem szakos igazgatóhelyettest. Egyre tudottabb lett, hogy a második házassága sem sikeredett és elköltözött. Az azonos családi hányattatott sors, az azonos érdeklődési kör és végre az ifjúkori verselés visszajötte összehozta kolleganőjével és válása után 1965. augusztusában feleségül Veszi Varga Zsófia igazgatóhelyettest és harmonikus házasságban éltek haláláig.

Néhány év után Végh Anna igazgató nyugdíjba vonult, így Mucsi József igazgatóvá való kinevezése után Szúdy Géza vette át az igazgatóhelyettességet. Eközben kedvet kapott és sikeresen elvégezte szegedi egyetemen a magyar nyelv és irodalom szakot, így megszerezte a középiskolai tanári végzettséget is.

Mucsi József nyugdíjba vonulás után 1975-ben Szúdy Gézát nevezték ki a 2.sz. Általános Iskola igazgatójává. Ő azonban csak úgy vállalta el ha helyettese egy jó gazdasági ügyekben jártas pedagógus lesz. Választása a bélmegyeri Szabó János matematika-fizika szakos tanárra esett, aki családjával együtt hazaköltözött Békésre. Ők ketten sok-sok fejtörés, vita, szervezés után 1978 őszére létrehozták a Szánthó Albert utcai felső tagozatos iskolát.  Persze a használat közben derült ki jó néhány hiányosság és hiba. Megnehezítette az iskola életét, hogy elkezdték a 3. sz. Általános Iskola új épületét is építeni, így azok felső tagozatosai is ide ebbe az iskolába jártak váltakozó tanítással.

Szerencsére a Fáy utcai lakásunkban egy kis szoba (sok-sok könyvvel), az udvarban egy műhely, majd a Malomasszony kertben az emeletes kerti kisház nyugalmat, sőt alkotási lehetőséget adott a kikapcsolódásra.

1981. nyarán Szúdy Géza nyugalomba vonult. 1982-ben megjelenik az Ad Astra (A csillagokig) című első verseskötete, 1988-bana Vakrepülés című kötete. Közben a megyében is ismertté válik és Békéstől Szatmár megyéig járják a Tiszántúl nagyobb városait Sass Ervin és más költőtársakkal irodalmi estekre. Megjelennek a megyei antológiás kötetek is és már országos folyóiratok is közlik verseit.

Szinte ajándék volt életében, hogy majdnem minden év nyarán külföldi utakra ment feleségével. Bejárhatták Olaszország, Görögország, Franciaország azon vidékeit, műemlékeit, amelyekről tanult vagy olvasott.

1994. február 14-én bekövetkezett tragikus halála után 1995-96-ban a Békési Művészeti Alapítvány támogatásával felesége kiadatta Haladék címmel harmadik verses kötetét Csuta György festőművész illusztrációival.

Békés város Képviselő-testülete Dr. Szúdy Géza pedagógus, költő munkásságát,életművét 1995-ben posztumusz „Békés Városért” kitüntetéssel ismerte el.

 Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867