Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, biztonság…"

Édes anyanyelvünk védelmében

Gellénné Körözsi Eszter tanárnő a református gimnázium magyar-ének szakos tanára, aki jelenleg 12. B osztály osztályfőnöke.

2018.12.14.


Image

Békési illetőségű, ebben a gimnáziumban érettségizett, élete párját is itt találta meg Gellén János személyében.

Szegeden végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és abban a városban ott szerezte meg egyetemi végzettségét is a József Attila Tudományegyetemen. „Szegeden kinyílt a világ előttem. Hálával tartozom Avasi Béla és Békési Imre tanár úrnak, akik választott szakjaim mesterfogásaira megtanítottak. Máig érvényes tudással láttak el. Hogy továbbtanulhattam, ezzel szüleim vágyát is teljesítettem, akik a háború miatt nem tudtak olyan iskolai végzettséget szerezni, amire vágytak, de mindketten megállták a helyüket azon a szakterületen, ahol dolgoztak. A munka szeretetén túl édesapámtól a zene szeretetét, édesanyámtól a szelídséget és a türelmet kaptam. Büszke vagyok bátyámra is, aki jó sportolóként megmutatta, ha néha el is bukunk,  mindig föl kell állni.

„A főiskolai évek után a Szánthó Albert utcai iskolában kezdtem el tanítani, nagy örömmel. Most, hogy az iskola egyházi fenntartásúvá vált, pályám vége felé ugyanott taníthatok, ahol kezdetben.” 

A tanárnő tanított a békési  Ipari Szakközépiskolában is, ahol csupa fiú osztályokban dolgozott. „Hálás vagyok az ottani fiúknak, hogy megtanítottak fegyelmezni, és hogy nem kell a mellébeszélés. Ott ébredtem rá, hogy jó középiskolában tanítani, és nagyon sajnálom, hogy kishitűségem miatt akkor nem vállaltam el az érettségiztetésüket. Tanulságként azonban megmaradt, hogy a feladat, amivel az Isten megbíz,  teljesíteni kell. Babits Mihály ezt így írja a Jónás könyvében: „De böjt s jámborság/ néked mint a pélva; /Mert vétkesek közt cinkos, aki néma;/ Atyjafiáért számot ad a testvér,/ Nincs mód nem menni, ahova te küldtél.”

„Feladatomnak tekintem, hogy a fiataloknak elmondja: az élet szép, az élet minden. Ezért kell kitartónak lennünk, hűségesnek maradnunk, és ezért kell mindent a maga idejében megtennünk. Fölismerni az idő szavát. A feladatokat nincs hová halasztanunk, meg kell állnunk a vártán, ahová az Isten állított minket.”

Az osztály sok örömet hozott neki, nyolc éve dolgoznak együtt. Értelmes, okos, intelligens osztály és reméli, hogy mindenki megtalálja a maga igaz életét.

Eszter néninek szívügye anyanyelvünk, állandó résztvevője volt a Szatmári István nyelvész által vezetett Szép magyar beszéd kurzusoknak, amelynek jelenleg immár szervezője is. A kurzus jelenleg olvasótáborként működik a Békés-tarhosi  Zenei Napok keretében.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867